PODACI ZA IDENTIFIKACIJU

“ALLEGRA GROUP” D.O.O.

Trg Slobode br.3 

21000 NOVI SAD

PIB: 103906181

Mat. broj : 20040319

Tekući rn: 205-230032-50

e-mail : info@allegragroup.com