KONTAKT

Adresa (kancelarija) :

“ALLEGRA GROUP” D.O.O.

Trg Slobode br.3  (Poslovni centar APOLO)

21000 NOVI SAD

SRBIJA

 

Telefoni (kancelarija) :                          

Tel/: +381 21 677 93 80                           

 fax: +381  21 677 93 81

 

Zvanična e-mail adresa :       

 info@allegragroup.com    

                                                                 

Zvanična WEB stranica:

www.allegragroup.com

 

KONTAKT ZA TRANSPORT I LOGISTIKU                                   

Miroslav Pavlović 

GSM : +381 62 567 310

e-mail : miroslav@allegragroup.com

 

KONTAKT ZA TRGOVINU MERKANTILNE ROBE

Bojana Grbić

GSM :+381 63 567 370

e-mail : bojana@allegragroup.com